Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Segítség a beállításhoz
+49 69 173261340
 

Általános Szerződési Feltételek az ügyféltájékoztatóval

Tartalomjegyzék

 1. Érvényességi terület
 2. A szerződés megkötése
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. A digitális tartalmak felhasználási jogainak megadása
 7. A licenckulcsok használati jogának megadása
 8. A tulajdonjog fenntartása
 9. Hibákért való felelősség (jótállás)
 10. Promóciós utalványok beváltása
 11. Alkalmazandó jog
 12. A joghatóság helye
 13. Magatartási kódex
 14. Alternatív vitarendezés

1) Alkalmazási terület

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a Wiresoft Ltd. & CO. KG (a továbbiakban: "Eladó") által az Eladó által az Eladó webáruházában bemutatott árukra vonatkozóan az Eladóval kötött minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkozik, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") köt az Eladóval. A Megrendelő saját feltételeinek beépítése ellen ezúton tiltakozunk, kivéve, ha erről másként nem állapodtunk meg.

1.2 A digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekre a jelen általános szerződési feltételek megfelelően alkalmazandók, kivéve, ha kifejezetten másképp nem szabályozzák.

1.3 Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a licenckulcsok szállítására vonatkozó szerződésekre kell megfelelően alkalmazni, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg. Ebben az összefüggésben az eladó az általa leírt szoftver vagy tartalom használatához szükséges licenckulcs biztosításával, valamint az adott szoftver vagy tartalom használatához szükséges, szerződésben rögzített jogok biztosításával tartozik. Az ügyfél nem szerez semmilyen szellemi tulajdonjogot a szoftverre vagy a tartalomra vonatkozóan. A szoftver vagy a tartalom minőségét illetően az eladó webáruházában található termékleírás a mérvadó.

1.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.5 Digitális tartalom a jelen ÁSZF értelmében minden olyan adat, amely nem fizikai adathordozón van, amelyet digitális formában állítanak elő, és amelyet az eladó bizonyos, a jelen ÁSZF-ben pontosabban szabályozott felhasználási jogok biztosítása mellett bocsát rendelkezésre.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az eladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárló által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.

2.2 A vásárló az ajánlatot az eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül nyújthatja be. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte, és végigment az elektronikus rendelési folyamaton, a Vevő a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található árukra vonatkozóan. A vevő továbbá faxon, e-mailben, postai úton vagy online kapcsolatfelvételi űrlapon is benyújthatja ajánlatát az eladónak.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés megkötésére azon a ponton kerül sor, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a Vevőt a továbbiakban nem köti a szándéknyilatkozata.

2.4 Ha a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetés a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal") fizetési szolgáltatóján keresztül történik, a PayPal Felhasználási Feltételek szerint, amely elérhető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon, vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal-fiókkal - a PayPal-fiók nélküli fizetésekre vonatkozó feltételek szerint, amely elérhető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor kijelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5 Ha az "Amazon Payments" fizetési módot választja, a fizetés az Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon") fizetési szolgáltatóján keresztül történik, az Amazon Payments Europe felhasználói szerződésének megfelelően, amely megtekinthető a https://payments.amazon.de/help/201751590 oldalon. Ha a vásárló az online rendelési folyamat során az "Amazon Payments" fizetési módot választja, akkor a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is ad az Amazon számára. Ebben az esetben az eladó már akkor nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról, amikor a vevő a fizetési folyamatot a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja.

2.6 Ha az ajánlat az Eladó online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét az Eladó a szerződés megkötését követően tárolja, és a Vevőnek szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja, miután a Vevő elküldte a megrendelését. Az Eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Ha a vásárló a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az eladó webáruházában, a megrendelés adatai az eladó weboldalán archiválásra kerülnek, és a vásárló a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet azokhoz.

2.7 Mielőtt az Eladó online megrendelőlapján keresztül kötelező érvényű megrendelést adna le, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenített kép kinagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciókkal javíthatja bejegyzései adatait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A szerződés megkötéséhez a német és az angol nyelv áll rendelkezésre.

2.9 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatikus megrendelésfeldolgozással történik. A vásárlónak meg kell győződnie arról, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes, hogy az eladó által küldött e-maileket ezen a címen tudja fogadni. Különösen a SPAM-szűrők használata esetén a vásárlónak biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti a visszavonás joga.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az eladó elállási nyilatkozatában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót. Az esetleges további szállítási és szállítási költségeket a termékleírásban külön feltüntetjük.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek által végzett pénzátutalások költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.

4.3 A fizetési lehetőség(ek)et az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.4 Amennyiben banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességről állapodtak meg.

4.5 A "SOFORT" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: "SOFORT") fizetési szolgáltatón keresztül történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a "SOFORT"-on keresztül fizethesse ki, az ügyfélnek rendelkeznie kell egy olyan online bankszámlával, amelyet aktiváltak a "SOFORT"-ban való részvételre, a fizetési folyamat során megfelelően azonosítania kell magát, és meg kell erősítenie a "SOFORT"-nak a fizetési utasítást. A fizetési tranzakciót a "SOFORT" közvetlenül ezt követően hajtja végre, és megterheli az ügyfél bankszámláját. A "SOFORT" fizetési móddal kapcsolatos részletesebb információkat az ügyfél az interneten a https://www.klarna.com/sofort/ oldalon talál.

4.6 Ha az "Unzer" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés az Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (a továbbiakban: "Unzer") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. Az Unzer-en keresztül kínált egyes fizetési módokat az eladó online áruházában közli a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához az Unzer más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről az ügyfelet külön tájékoztatjuk. Az "Unzer"-rel kapcsolatos további információk az interneten a https://www.unzer.com/ címen találhatók.

4.7 Ha a számlás fizetési módot választja (csak vállalati ügyfelek esetében), a vételár az áru leszállítása és számlázása után esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül levonás nélkül kell megfizetni, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.8 A "PayPal közvetlen beszedési mód" választása esetén a PayPal a SEPA beszedési megbízás kiadása után, de nem az eladó nevében történő előzetes értesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt szedi be a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Előzetes értesítésnek minősül minden olyan, az ügyfélnek küldött közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-beszedéssel történő terhelést jelenti. Ha a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, noha erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő költségeket, ha az ügyfél felelős ezért.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Az áruk szállítása a vevő által megadott szállítási címre történő szállítással történik, hacsak másként nem állapodtak meg. A tranzakció feldolgozása során az eladó megrendelésének feldolgozásakor megadott szállítási cím a mérvadó.

5.2 Ha az áru leszállítása olyan okból sikertelen, amelyért a Vevő felelős, a Vevő viseli az Eladónál emiatt felmerült ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha a vásárló ténylegesen él a visszavonási jogával. Abban az esetben, ha a vevő ténylegesen gyakorolja elállási jogát, az áru visszaküldésének költségeire az eladó elállási utasításában foglalt rendelkezés vonatkozik.

5.3 Az öngyűjtés logisztikai okokból nem lehetséges.

5.4 A digitális tartalmak kizárólag elektronikus formában maradnak az ügyfélnél az alábbiak szerint:

5.5 A licenckulcsok a következőképpen maradnak az ügyfélnél:

6) A digitális tartalmak felhasználási jogainak megadása

6.1 Amennyiben az eladó webáruházában található leírásból semmi más nem következik, az eladó nem kizárólagos, helyileg és időben korlátlan jogot biztosít a vevőnek az átadott tartalom magáncélú és üzleti célú felhasználására.

6.2 A tartalom harmadik félnek történő átadása vagy másolatok készítése harmadik fél számára a jelen ÁSZF hatályán kívül nem megengedett, kivéve, ha az eladó hozzájárult a szerződéses licenc harmadik félre történő átruházásához.

6.3 A jogok átadása csak akkor válik hatályossá, ha az ügyfél a szerződés szerinti ellenértéket teljes egészében megfizette. Az eladó ideiglenesen engedélyezheti a szerződéses tartalom felhasználását még ezt megelőzően is. Az ilyen ideiglenes engedély nem minősül jogátruházásnak.

7) A licenckulcsok használati jogának megadása

7.1 A megadott licenckulcs feljogosítja az ügyfelet a szoftver vagy a termékleírásból látható tartalom használatára az ott leírt mértékben.

7.2 A jogok átadása csak akkor válik hatályossá, ha az ügyfél a fizetendő díjat teljes egészében megfizette.

8) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előleget fizet, a szállított áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetéséig fennmarad.

9) Hibákért való felelősség (jótállás)

9.1 Ha a megvásárolt termék hibás, a törvényes hibafelelősség rendelkezései alkalmazandók.

9.2 Ettől eltérően a használt árukra a következők vonatkoznak: A hibák miatti igényérvényesítés kizárt, ha a hiba csak az áru leszállításától számított egy év elteltével jelentkezik. Az áru átadásától számított egy éven belül felmerülő hibákat az elévülési időn belül lehet érvényesíteni. A felelősségi időszak egy évre történő csökkentése azonban nem vonatkozik a következőkre

9.3 A vásárlót arra kérjük, hogy a nyilvánvaló szállítási sérüléseket tartalmazó szállított árukat reklamálja a szállítónál, és erről tájékoztassa az eladót. Ha a vevő ennek nem tesz eleget, ez nem befolyásolja a jogi vagy szerződéses hibaköveteléseit.

10) Promóciós utalványok beváltása

10.1 Az eladó által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, a vásárló által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: promóciós utalványok) csak az eladó webáruházában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.

10.2 Az egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalmából megfelelő korlátozás következik.

10.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Későbbi beszámítás nem lehetséges.

10.4 Egy rendelésen csak egy promóciós utalvány váltható be.

10.5 Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget az eladó nem téríti vissza.

10.6 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

10.7 A promóciós utalványok egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre, és nem kamatozik.

10.8 A promóciós utalvány nem kerül visszatérítésre, ha a vásárló a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.

10.9 A promóciós utalvány átruházható. Az Eladó az Eladó webáruházában a promóciós utalványt beváltó jogosult részére teljesítő kifizetést teljesíthet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

11) Alkalmazandó jog

A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják vissza a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

12) A joghatóság helye

Ha a vevő a Német Szövetségi Köztársaság területén székhellyel rendelkező kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita kizárólagos bírósági illetékessége az eladó székhelye. Ha a vevő a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül rendelkezik lakóhellyel, az eladó székhelye a kizárólagos joghatóság helye a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára, amennyiben a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések a vevő szakmai vagy kereskedelmi tevékenységéhez köthetők. A fent említett esetekben azonban az Eladó minden esetben jogosult a Vevő székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

13) Magatartási kódex

14) Alternatív vitarendezés

14.1 Az EU Bizottsága az alábbi linken biztosít online vitarendezési platformot az interneten: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartó pontjaként szolgál.

14.2 Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.

Kategóriák